جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 16

ویژگی های مردم سالاری دینی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: مرتضی نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم سالاري ديني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کلان‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , منابع‌ مالي‌ , برنامه‌هاي اقتصادي , برنامه دوم توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی نبوی، محمدحسین ملایری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ متمدن‌ , تاريخ‌ تمدن‌ , تمدن‌ , تمدن‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آسیب شناسی برنامه اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی نبوی؛ محمد حسین ملایری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , خصوصي‌ سازي‌ , آسيب‌شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: باهنر، حسینی شاهرودی، سید مرتضی نبوی، کلانتری، نژاد حسینیان، امامی، امیر اصلانی، بهکیش، خدابنده لو، سیف، شکرریز، کاشان، کربلایی، مانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بودجه‌ کل‌ کشور , سيستم‌ تک‌ نرخي‌ ارز , سيستم‌ چند نرخي‌ ارز , نرخ‌ ارز , نظام‌ پولي‌ شناور , سال 1372

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی نبوی، محمدحسین ملایری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ , رهبري‌ , دولت‌ , قانون اساسي‌[1] , رياست‌ جمهوري‌ , اوضاع سياسي , جناح هاي سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی نبوی، محمدحسین ملایری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , ثروت‌هاي بادآورده , رانت خواري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ نمايندگان‌ , نمايندگان‌ مجلس‌ , مسئوليت‌ پذيري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درسهایی از یک پیام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی نبوی، محمدحسین ملایری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيام‌ , سخنراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعاملات تعاون و تمدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مرتضی نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , تمدن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 16