جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید گودرزی، قدرت الله صولتی، ابوالقاسم نوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , روان‌ شناسي‌ , شخصيت‌ , مديران , فرسودگي شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 روان شناسى تبليغ

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

[منبع الکترونیکی] : روان شناسى تبليغ

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر احمدى، ابوالقاسم نورى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , پيام‌ , روان‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , روان‌ شناسي‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، نسترن عسگری پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط بين‌ فردي‌ , ارتباطات‌ , مديريت‌ , ويژگي‌ هاي‌ رهبري‌ , آزمون‌هاي‌ استعداد , توانايي‌ تخصصي‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم نوری، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌ و خانواده‌ , سطح‌ زندگي‌ , انتخاب همسر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاجر براتي، حميدرضا عريضي، ابوالقاسم نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ بازرگاني‌ , شرکت‌‌ها , رضايت شغلي , چشم انداز ها , عدالت سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه رضايي، ابوالقاسم نوري، حميدرضا عريضي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار , محيط کار , عدالت سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرور خاكسار، محسن گل پرور، ابوالقاسم نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , مديريت‌ , رضايت شغلي , عدالت سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خاطره بزرگمهري بوذرجمهري، محسن گل پرور، ابوالقاسم نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بازنشستگي‌ , کارکنان‌ , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرزو اشجع، ابوالقاسم نوري، حميدرضا عريضي، حسين سماواتيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , اعتماد , عدالت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لاله عاطف، مريم روح الامين، ابوالقاسم نوري، حسين مولوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , شرايط کار , پزشکان‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13