جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام وزيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پراکنش‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , كواريانس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام وزيري، مريم موسوي نيك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باور , اختلال‌هاي‌ اضطرابي‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , هراس‌ , نگراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام وزيري، فرح لطفي كاشاني، علي آبيار حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وسوسه عملي , وسوسه فكري , اختلال‌هاي‌ اضطرابي‌ , حساسيت‌ زدايي‌ منظم‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , وسواس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام وزيري، فرح لطفي كاشاني، سيمين حسينيان، سارا بهرام غفاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌[2] , رضايت‌ , رفتار جنسي‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرح لطفي كاشاني، شهرام وزيري، درمحمد كردي تمنداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ , جمعيت‌ شناسي‌ , جنون‌ جواني‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.