جستجوي پيشرفته

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 16

یک تمدن یک باور یک پیشوا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدولف هیتلر، یوزف گوبلز، ماگدا وبلز، اوا براون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

مردی که بزرگ ترین و خونین ترین جنگ های تاریخ را به راه انداخت

آدولف هیتلر

[منبع الکترونیکی] : مردی که بزرگ ترین و خونین ترین جنگ های تاریخ را به راه انداخت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , تاريخ‌ , تاريخ‌ جهان‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , دولتمردان , دیکتاتور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نبرد من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدولف هیتلر؛ مترجم: عنایت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , جنگ‌ جهاني‌ , فدراليسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

یک تمدن یک باور یک پیشوا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدولف هیتلر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ جهان‌ , جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ , نازيسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نبرد من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدولف هیتلر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , رهبران‌ حکومت‌ , ارتش نازی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ظهور و سقوط رایش سوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام شایرر؛ مترجم: کاوه دهگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اروپا , حکومت‌ , تاريخ‌ سياسي‌ , نظام‌ جمهوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هيتلر و نازيسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ديك گيري؛ مترجم: احمد شهسا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , تاريخ‌ جهان‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , حکومت‌ استبدادي‌ + , ديکتاتوري‌ + , سياست‌ , نازيسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 چگونه هیتلر به قدرت رسید و نابود شد

ادلف هیتلر

[منبع الکترونیکی] : چگونه هیتلر به قدرت رسید و نابود شد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیتر بوروسکی؛ مترجم: داریوش صادقی‌ پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان غربي , جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 آنها چگونه پيشوا را به شما معرفي كردند و او واقعا چگونه است

هيتلر ما

[منبع الکترونیکی] : آنها چگونه پيشوا را به شما معرفي كردند و او واقعا چگونه است

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حميدرضا نيك بخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انديشه هاي‌ سياسي‌ سلطه‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌ , صهيونيسم‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماریو سوسا؛ مترجم: پیام پرتویی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , سلاح جنگي , سلاح , جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ , تاريخ‌ سياسي‌ , تجارت‌ اسلحه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16