جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا شعیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شعیری، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هراس‌ , کمال گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا شعيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , فشار رواني‌ , گفتمان , تعامل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن جلالي، محمدرضا شعيري، كارينه طهماسيان، الناز پوراحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلم , نهاوند , علائم , کودکان‌ , مديريت‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شعيري، مهديه عطري فرد، آزيتا شمشادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احترام , اعتبار , حرمت , دانشجويان‌ , مقياس‌ درجه‌ بندي‌ , شاخص

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نيلوفر رايگان، محمدرضا شعيري، محمدعلي اصغري مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بدن , تصوير , تناسب , ظاهر , وزن , وضع , دختران‌ , تصوير , دانشجويان‌ , درمان‌ , رضايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه عطري فرد، محمدرضا شعيري، محمدعلي اصغري مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاهد , مرگ , بازخورد , دانشجويان‌ , درمان‌ , روان‌ سنجي‌ , بيماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول روشن چسلي، محمدرضا شعيري، مهديه عطري فرد، اكبر نيك خواه، بهاره قائم مقامي، اكرم رحيمي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , ثبات , شاهد , مسئوليت پذيري , وسواسي , دوره‌ کارشناسي‌ , دانشجويان‌ کارشناسي‌ , روان‌ سنجي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نوشين چترچي، محمدرضا شعيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ باليني‌ , روان‌ شناسي‌ , هيپنوتيزم‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نايينيان، محمدرضا شعيري، رسول روشن چسلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هنجار هاي‌ اجتماعي‌ , روان‌ سنجي‌ , هنجار , ارتقاء كيفيت زندگي , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17