جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی محسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ديني‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , شعر , نقد جامعه‌ شناختي‌ , مشروطيت‌ , فرهنگ‌ ديني‌ , احاديث‌ , دين‌ , آيات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , تشبيه‌ , کنايه‌ , مثل‌ ها , نقد ادبي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي محسني، مريم ولي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , بن‌مايه‌ (داستان‌) , قصه‌ + , اسطوره‌ شناسي‌ , تابو , توتم‌ آييني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي محسني، احمد غني پور ملكشاه، هاجر مرادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص انبيا , ادبيات‌ فارسي‌ , بديع‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , تلميح‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , قصيده‌ , پيامبران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحليل جامعه شناختي منظومه «کار شب پا» نيما

جوهر زمان

[منبع الکترونیکی] : تحليل جامعه شناختي منظومه «کار شب پا» نيما

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله عباسي، مرتضي محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ معاصر , تحليل‌ ادبي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ادبيات‌ , شعر آزاد[1] , شعر نيمايي‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی محسنی؛ نویسنده همکار: غلامرضا پیروز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيبايي‌ شناسي‌ , شعر , مکتب‌ فرانکفورت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي محسني، مهدي صراحتي جويباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقولات‌ دستوري‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , دستور زبان‌ فارسي‌ , هنجارگريزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.