جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، عبدالرضا موسوی، شعبان الهی، عباس مقبل باعرض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , ارزشيابي‌[2] , سازمان‌ , عمران‌ شهري‌ , فناوري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , پارک‌هاي علمي , مديريت شهري , دانش بنيان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس مقبل با عرض و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازرگاني‌ , مديريت‌ بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رجب زاده؛ استاد راهنما: دكتر عادل آذر؛ اساتيد مشاور: دكتر عباس مقبل باعرض، دكتر محمد مزرعتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

تقاضا , صنايع‌ نفت‌ , پايان‌نامه‌ها , طراحي‌ , مدل شبكه عصبي , مدل پيش بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدسعيد پويا؛ استاد راهنما: دكتر اصغر مشبكي؛‌ استاد مشاور: دكتر عباس مقبل باعرض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

پايان‌نامه‌ها , پژوهش‌هاي‌ صنعتي‌ , پژوهش‌هاي‌ علمي‌[2] , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌ , اثربخشي , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يك شركت آب معدني
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس مقبل باعرض ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توليدي‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , مديريت‌ توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، مسلم علی محمدلو، عباس مقبل باعرض، پرویز احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , اندازه‌گيري‌ , طراحي‌ , مديريت کيفيت , خدمات , مديريت زنجيره تامين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس مقبل باعرض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , مديريت تغيير , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا عسگري، عباس مقبل باعرض، داريوش محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , سازمان‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , نماد گرايي‌ , هويت , چشم انداز ها , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.