جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زماني علويجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زماني علويچه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زمانی علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فنون‌ پژوهش‌ , هنر[2] , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زمانی علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , كتاب شناسي موضوعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زمانی علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسابقات‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زمانی علویچه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز بياني قرآن , ترجمه قرآن , اعجاز قرآن‌ , ترجمه لفظي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه زمانی علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرآن , هنرديني , هنر ايراني‌ , هنر باستاني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: مقصود پاشایی؛ مصاحبه کننده: محبوبه زمانی‏علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ آموزش‌ , هنر اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی لسانی فشارکی؛ گزارشگر: محبوبه زمانی علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افساد ميان مردم , وسوسه , انسان شناسي ديني , سوره ناس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی لسانی فشارکی، محبوبه زمانی علویجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حروف قرآن , كلمات و حروف قرآن , زبان‌ شناسي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12