جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 17

فیزیک و متافیزیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایان باربور؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه غرب , ما بعد الطبيعه‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌ , فيزيک‌ , كوانتوم , فلسفه مضاف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایان باربور؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خداشناسي , براهين خداشناسي , براهين اثبات وجود خدا , فيزيک‌ , كوانتوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیروز فطورچی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تامس کوهن؛ مترجم: پیروز فطورچی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوها , فلسفه‌ علم‌ , نسبيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایان باربور؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم و دين , الگوها , مسيحيت‌ , تجربه ديني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اخترشناسی و آفرینش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایان باربور؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام هستي , نظريه نسبيت , جهان‌ شناسي‌ , علم‌ هيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

‏‌ایان‌ باربور‏؛ مترجم: پیروز فطورچی‌‏

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم و دين , ماده گرايي واقتدار کاذب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایان‌ باربور؛ مترجم: پیروز فطورچی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم و دين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درباره تبیین علمی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الکساندر بِرد، الکس رزنبرگ؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك علمي , استقراء علمي , ايجاب علمي , قانون عليت , ويژگي هاي جامعيت قانون

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیر اکاشا؛ مترجم: پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك حسي , تعين ذهني , مرحله مشاهده , واقع‌ گرايي‌ , وهم‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 17