جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 16

بررسی فقهی تنزیل مجدد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد، عبدالله انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , اسناد تجاري‌ , قرض‌ , فقه‌ , تنزيل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

گدايی به شاهی مقابل نشيند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد فراهاني فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكومت امام مهدي ( ع ) , اصول اقتصاد اسلامي , عدالت‌ اجتماعي‌ , اقتصاد , اقتصاد اسلامي‌ , مدينه‌ فاضله‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقر به خدا , فقر حقيقي , فقر مالي , فقرا , فقر فرهنگي‌ , بحران‌ فقر و گرسنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سیاست های اقتصادی در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , بانک‌هاي‌ تجاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , مديريت‌ اقتصادي‌ , منابع‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فرزین وش، سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌هاي‌ مرکزي‌ , پس‌اندازها , ذخاير بانکي‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ بلند مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ کوتاه‌ مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , تعادل‌ اقتصادي‌ , اقتصاددانان , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه فقهي , عناصر توسعه اقتصادي , اوراق‌ قرضه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی شهرستانی؛ مترجم: حسین صابری؛ ویراستار: حمید موفقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جعاله , ربا , بازار آزاد , سياست‌ گذاري‌ در آمدها , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[2] , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مباني کلامي توسعه پايدار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد فراهاني فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , ليبراليسم‌ , محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 16