جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر کمیجانی، علی اصغر هادوی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار اقتصادي‌ , اقتصاد اسلامي‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , هزينه‌ هاي‌ عمراني‌ , برنامه اول توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

عملکرد برنامه اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , برنامه‌هاي اقتصادي , شاخص‌هاي توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه