جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 196

[کلیدهای معاشرت]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب معاشرت , شيوه‌ زندگي‌ , ترفندها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 غان

كليات گياه شناسي (50)

[منبع الکترونیکی] : غان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , غان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تمبر هندی

كليات گياه شناسي (49)

[منبع الکترونیکی] : تمبر هندی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , تمبر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تمشك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گياه شناسي , ميوه جات , تمشك

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ مواد غذايي‌ , رژيم‌ غذايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 سویا

كليات گياه شناسي (48)

[منبع الکترونیکی] : سویا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , سويا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 سنبل الطيب

كليات گياه شناسي (47)

[منبع الکترونیکی] : سنبل الطيب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , سنبل الطيب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 سیر

كليات گياه شناسي (46)

[منبع الکترونیکی] : سیر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , سير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

خواص طبي سير

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , طب‌ گياهي‌ , گياه شناسي , سير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 سیب زمینی

كليات گياه شناسي (45)

[منبع الکترونیکی] : سیب زمینی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گياه شناسي , سيب زميني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 196