جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جعفری هرندی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , تحليل‌ محتوا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جعفري هرندي، سيدابراهيم ميرشاه جعفري، محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ درسي‌ , آموزش‌ علوم‌ , جهان , آموزش , سير , سواد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي سبحاني نژاد، رضا جعفري هرندي، حميد عليين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , تبليغات‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا جعفري هرندي؛ نویسنده همکار: ابراهيم ميرشاه جعفري, محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , علوم تربيتي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جعفری هرندی؛ نویسندگان همکار: سید ابراهیم میر شاه جعفری، محمد جواد لیاقتدار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزشي‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , آموزش‌ علوم‌ , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.