جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم ميرشاه جعفري؛ مترجم: حميد مقامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اهداف تربيت , صحيفه سجاديه(کتاب) , تربيت‌ , تربيت ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جعفري هرندي، سيدابراهيم ميرشاه جعفري، محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ درسي‌ , آموزش‌ علوم‌ , جهان , آموزش , سير , سواد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحسن هاشمي اردكاني، سيدابراهيم ميرشاه جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب مناظره , سيره ائمه اطهار ( ع ) , مناظره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: شقايق نيك نشان؛ نویسنده همکار: احمدرضا نصراصفهاني, ابراهيم ميرشاه جعفري, مريم فاتحي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استادان‌ , دانشجويان‌ , راهنماي‌ تدريس‌ , علوم تربيتي , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا جعفري هرندي؛ نویسنده همکار: ابراهيم ميرشاه جعفري, محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , علوم تربيتي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: راضیه بدیعیان؛ نویسنده همکار: ابراهیم میرشاه جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عزت نفس , كرامت , عاشورا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا جعفری هرندی؛ نویسندگان همکار: سید ابراهیم میر شاه جعفری، محمد جواد لیاقتدار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزشي‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , آموزش‌ علوم‌ , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.