جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضاعلي نوروزي، محمد بيدهندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان , پژوهش‌ , پژوهش‌هاي کيفي , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضاعلی نوروزی؛ نویسنده همکار: طاهره بابازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار نفس , تجرد عقلي , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رسول رباني؛ نویسنده همکار: رضاعلي نوروزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ , يادگيري‌ , شخصيت‌ , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسن علي بختيار نصرآبادي؛ نویسنده همکار: رضاعلي نوروزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , نخبگان‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشجويان‌ , رضايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نوروزي رضاعلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيره ائمه اطهار ( ع ) , تربيت‌ , امام حسین (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: رضاعلي نوروزي, نگين درخشنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتماد به نفس , عزت نفس , فلسفه‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.