جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهجت یزدخواستی، فریبا سلیمی، فرشته وحدانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهجت یزدخواستی؛ نویسنده همکار: محسن اخوان مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماركسيست , انقلاب‌ اسلامي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: بهجت يزدخواستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , مشروطيت‌ , انقلاب‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد‌جواد لياقت دار؛ نویسنده همکار: بهجت يزدخواستي, فتانه نقوي, فاطمه سميعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , مشارکت‌ سياسي‌ , نگرش‌ , اشتغال‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشجويان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: بهجت يزدخواستي؛ نویسنده همکار: وكيل احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , زنان‌ , اشتغال‌ , اشتغال‌ زنان‌ , آموزش , بيكاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: بهجت يزدخواستي, محمد عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , والدين‌ , دانش‌ آموزان‌ , علوم تربيتي , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ابوالقاسم فاتحي؛ نویسنده همکار: مهدي اديبي, بهجت يزدخواستي, حسن سعيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , زنان‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , گزينش‌ دانشجو , توسعه دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: بهجت يزدخواستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ زنان‌ , جامعه‌ شناسي‌ , حجاب‌ , محارم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: بهجت يزدخواستي, حامد شيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشونت , خانواده‌ , زنان‌ , جنسيت‌ , مرد سالاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: مسعود كيان پور, بهجت يزدخواستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , سكولاريسم , جامعه‌ شناسي‌ تاريخي‌ , مدارس‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.