جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهين حقيقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , نمايشنامه‌ها , تعزيه‌خواني‌ , نمايش‌ هاي‌ مذهبي‌ , تعزيه‌‌ نامه‌‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 از آغاز تا 1320 شمسی

ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻳﺮان

[منبع الکترونیکی] : از آغاز تا 1320 شمسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺷﻬﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻰ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد ادبي‌ , نمايشنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: كاووس حسن لي, شهين حقيقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , ادبيات‌ , نمايشنامه‌ها , ادبيات زنان , اسطوره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.