جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

بازخور 360 درجه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر فانی، طیبه عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , پژوهش‌ در مديريت‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت , مديران , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طیبه عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

روابط بين‌ فردي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , خودآگاهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر حسن پور، طیبه عباسی، مجتبی نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ کارکنان‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , رهبري‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت تغيير , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن دانايي فرد، طيبه عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , مديريت‌ , بخش‌ دولتي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طيبه عباسي؛ نويسنده همكار: حسن دانايي فرد، عادل آذر، سيدمهدي الواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط مشي‌ ها , رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , فناوري‌ , تحقيقات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: اكبر حسن پور, شمس السادات زاهدي, طيبه عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبعيض‌ جنسي‌ , استخدام‌ , کارکنان‌ , سازمان‌هاي دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.