جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا شیخ الاسلامی، مریم بیرانوند زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان لرستان , توسعه يافتگي , برنامه‌ريزي‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال امیدوار، مریم بیرانوندزاده، ابراهیم رستم گورانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , جمعيت‌ , توزيع‌ جمعيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت الله زياري، مريم بيرانوندزاده، يحيي عليزاده، سميه ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: براتعلي خاكپور؛ نویسنده همکار: مريم بيرانوندزاده, ابراهيم رستم گوراني, كبري سرخ كمال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بندرعباس , اسکان‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حميدرضا عامري سياهويي؛نویسنده همکار: ابراهيم رستم گوراني, مريم بيرانوندزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بندرعباس , امنيت‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.