جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Lotfolah Afrasiabi, Nezameddin Faghih, Shireen. T. Hunter, Saied Reza Ameli, Vida Ahmadi ,

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه‌ , گفتگوي‌ تمدن‌ ها , گفتگوي‌ فرهنگي‌ , خداشناسي‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدين فقيه، اميرعباس معصومي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , فناوري‌ , فناوري‌ کنترل‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدين فقيه، محمدمهدي منتظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موازنه , مونتاژ , توليد , الگوريتم ژنتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: نظام الدين فقيه؛ نویسنده همکار: مجيد رضا داوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ کنترل‌ , سيستم‌ هاي‌ کنترل‌ , هوش‌ مصنوعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.