جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خسروي، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , زبان‌ فارسي‌ , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , بازشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه حاجي رحيمي، احسان الله كبير، عبدالرضا نبوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , طراحي‌ , فناوري‌ , مهندسي‌ برق‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , نظام‌ دودويي‌ , تصاوير , ريخت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن نبوي كريزي، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مهندسي‌ برق‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بهرامي شريف، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , دست‌ نوشته‌ ها , داده‌ پردازي‌ , رايانه‌ ها , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , نظام‌ دودويي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضوي، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , نشانه‌ , دست‌ نوشته‌ ها , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , بازشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور فاتح، احسان الله كبير، مجيد نيلي احمدآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقشه‌ ها , چاپ‌ , صنعت‌ فرش‌ , يادگيري‌ , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , رنگ‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرناز مناجاتي، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , شناسايي‌ الگوها , طراحي‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , تصاوير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشاد تاجري پور، احسان الله كبير، عباس شيخي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط توليد , صنايع‌ نساجي‌ , طراحي‌ , مهندسي‌ الکترونيک‌ , مهندسي‌ برق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي صدوقي يزدي، مجتبي لطفي زاده، محمود فتحي، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترافيک‌ , وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ , الگوريتم‌ها , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , مهندسي‌ رايانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شقايق نادري، نصرالله مقدم چركري، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصوير , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , نورپردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16