جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کتایون خوشابی؛ نویسندگان همکار: سیده زینب فرزادفرد، بابک کاکاسلطانی، حمیدرضا پوراعتماد، حمیدرضا نیکخواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , هيجان‌ , بيماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمود حيدري؛ نویسنده همکار: محمد علي مظاهري, حميدرضا پوراعتماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , روان‌ شناسي‌ , هنجار , ازدواج‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راضیه خرم آبادی؛ نویسندگان همکار: حمیدرضا پوراعتماد، کارینه طهماسیان، نرگس چیمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , کودکان‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر کجباف؛ نویسندگان همکار: زهره لطیفی، حمیدرضا پوراعتماد، ماهگل توکلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج , پسران‌ , دختران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیلوفر جلالی مقدم؛ نویسندگان همکار: حمیدرضا پوراعتماد، بهرام صالح صدق پور، کتایون خوشابی، نرگس چیمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , والدين‌ , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس چیمه؛ نویسندگان همکار: حمیدرضا پوراعتماد، راضیه خرم آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

والدين‌ , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدیه روشن بین؛ نویسندگان همکار: کتایون خوشابی، حمیدرضا پوراعتماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرزند , کودکان‌ , روان‌ پزشکي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا یوحنایی؛ نویسندگان همکار: محمد علی مظاهری، حمیدرضا پوراعتماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , هيجان‌ , هوش هيجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محسن دهقاني؛ نویسنده همکار: علي خطيبي, حميدرضا پوراعتماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب‌ , روان‌ شناسي‌ , محرک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد علي مظاهري؛ نویسنده همکار: محمود حيدري, حميدرضا پوراعتماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , بهداشت‌ رواني‌ , روان‌ شناسي‌ , ازدواج‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11