جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد خانجانی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , آب‌‌‌‌رساني , حفاظت‌ انرژي‌ , مصرف‌ انرژي‌ , آبياري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد خانجانی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , آب‌‌‌‌رساني , آبياري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين عليزاده، غلام علي كمالي، محمدجواد خان جاني، محمدرضا رهنورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

منابع‌ آب‌ , مناطق‌ گرم‌ و خشک‌ , آبياري , هواشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين عليزاده، محمدجواد خانجاني، حميد تراز، محمدرضا رهنورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌سنجي‌ , آب‌ شناسي‌ , آب‌‌نگاري‌ , آب و هوا شناسي‌ , ژئوهيدرولوژي‌ , داده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.