جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، حامد مرتضي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اقتصادي‌ , تخصيص‌ منابع‌ , تعادل‌ اقتصادي‌ , قيمت‌ ها , کنترل‌ قيمت‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها , سوخت‌ ها , بنزين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، محمد ميرباقري جم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گاز ها , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تقاضا , منابع‌ سوختي‌ , منابع‌ گازي , منابع انرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، محمدرضا ستاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، بابك ابراهيمي، اكبر جعفرعبدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , صنايع‌ , نوسانات‌ اقتصادي‌ , حافظه‌ بلند مدت‌ , سهام , سيمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، محمد رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اقتصادي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , بازار‌هاي مالي , اوراق بهادار , سرمايه داران , سهام , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، حسن معنوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , بازار ارز , سهام , تعامل , اقتصاد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ , اقتصاد , بانکداري‌ , بانک‌ها , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , جدول‌ دادها و ستاده‌ ها , موسسات‌ مالي‌ , توليد , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورز حداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , کارآفريني , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , اشتغال‌ , اقتصاد , تقاضا , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلام رضا كشاورزحداد، مهديه زمردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ , هزينه‌ ها , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلام رضا كشاورزحداد، پويان خشابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خمس درآمد وقف , اضافه‌ کار , نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13