جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ستوده زاده، زهرا کاوسی، عرفان خوارزمی، رقیه خبيری، رامین روانگرد، حامد رحیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , بيمارستان‌ها , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , کارکنان‌ پزشکي‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , مديران , برون سپاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیوند باستانی، ساناز سهرابی زاده، رامین روانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , کارکنان‌ ستاد , دانشکده هاي علوم پزشکي , رفتار سازماني , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا والی، رامین روانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , پرستاران‌ , انگيزش‌[1] , دانشکده هاي علوم پزشکي , بیمارستان های آموزشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدکریم بهادری، شهرام توفیقی، رامین روانگرد، ابراهیم جعفری پویان، جمیل صادقی فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , بهره وري‌ , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , نيروي‌ انساني‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدکریم بهادری، حجت رحمانی، شهرام توفیقی، رامین روانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان لرستان , بيمارستان‌ها , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , شاخص‌ ها , ارزشيابي‌[2] , دانشکده هاي علوم پزشکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم جعفری پویان، رامین روانگرد، افسانه امیدی مراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , سازمان‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , فناوري‌ , فضاهاي مجازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامین روانگرد و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , بيمارستان‌ها , تصميم‌گيري‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.