جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس گنجعلی، آزاده قادری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ديني‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شعر , قرآن‌[1] , بينامتنيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پیشدرآمدی بر شعر عربی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی احمد سعید؛ مترجم: کاظم برگ نیسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر منثور عرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گاه شمار زندگی آدونیس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادونيس ، 1930 -

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متن قرآني و آفاق نگارش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدونيس؛ مترجم: حبيب الله عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قواعد رسم قرآن , كتابت وحي , علوم قرآني , متون‌ ادبي‌ , نگارش‌ ادبي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صدايي زخمي با تعدد زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدونيس؛ مترجم: رضا عامري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بیانیه نوشتار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادونیس؛ مترجم: حبیب الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خطابه‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , شعر , فرهنگ‌ اسلامي‌ , گفتار , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.