جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

در جست و جوی عدالت اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال اطهاری

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , آزادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حل ناسازواره مشارکت و تخصص

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , ساختار حکومت‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

توسعه اقتصاد شهری در یک نشست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عزتی، کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , اقتصاد توسعه‌ , شهرداري‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دیوید گرینوی، چون هیون نام؛ مترجم: کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعتي‌ شدن‌ , اقتصاد کلان‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حل ناسازوارۀ مشارکت و تخصص

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌ , متخصصان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در جستجوی عدالت اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دو پايه پيشرفت تكنولوژيك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كمال اطهاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , مديريت‌ , فناوري‌ , موفقيت , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كمال اطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پول‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ پولي‌ , نقدينگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 فقر سیاست اجتماعی

فقر مسکن در ایران

[منبع الکترونیکی] : فقر سیاست اجتماعی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , مديريت‌ مسکن‌ , کمبود مسکن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.