جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 44

فلسفه افلاطون و زندگی انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محرم ترابی کچوسنگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه افلاطون , فلسفه‌ , فيلسوفان , حيات انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

THE REPUBLIC [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

by: Plato; translated by: Benjamin Jowett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , نظام‌ جمهوري‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , فلسفه‌ , ما بعد الطبيعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

STATESMAN [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

by Plato; translated by: Benjamin Jowett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , مديريت‌ , سياست‌ , سياست‌ مداران‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

GORGIAS [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

translated by: Benjamin Jowett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه هاي‌ سياسي‌ , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

FALSAFA [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه يونان , فلسفه‌ , فلسفه‌ اسلامي‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Plato [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert M. Baird

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ملک زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهدويت , ليبراليسم‌ , مارکسيسم‌[1] , مدينه‌ فاضله‌ , اوتوپيا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

LAWS [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Plato, Translator: Benjamin Jowett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه افلاطون , قانون , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاء موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرد ثابت , نوع النوع , نوع‌ (زبان‌ شناسي‌) , تحليل‌ ادبي‌ , فرد (انواع‌ ادبي‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عاتکه رسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجرد نفس , تحليل فلسفي , عود روح , كمالات نفس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 44