جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

د ویست لند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تی. اس. الیوت؛ مترجم: محمود مسعودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرزمين ويران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اليوت، تي. اس.؛ مترجم: محمود داوودي، خليل پاك نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , شعر آزاد[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فاضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم تجربي , يأس , تنهايي , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , شعر , هنر[1] , شاهنامه فردوسي(کتاب) , ارزش معنوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ویلکی کالینز و دیکنز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تی. اس. الیوت؛ مترجم: مجید مددی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , داستان‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه