جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم تيموري، جمال آبرومند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم تیموری، مهدی فشارکی، افشار بازیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , خطر پذيري , راهبرد‌ها , وابستگي , اعتماد , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چهار راه سرچشمه تهران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم تيموري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , باغ‌ها , محله‌ ها , مدارس‌ , مسجدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.