جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 51
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمود سیدصادقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ تطبيقي‌ , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

و راودته التی هو فی بیتها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الآلوسی البغدادی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص انبيا , قصه حضرت يوسف ( ع ) , سوره يوسف

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 داستان یوسف

سیری در مثنوی های یوسف و زلیخا

[منبع الکترونیکی] : داستان یوسف

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد نیکو همت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه حضرت يوسف ( ع ) , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يوسف و زليخا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد گلچين معاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , قصص‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول خيام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقاله‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احسن القصص ( قرآن ) , قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يوسف و زليخا (5)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول خيام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ ترکي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يوسف و زليخا (4)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول خيام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ ترکي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يوسف و زليخا (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول خيام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ ترکي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , قصص‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يوسف و زليخا (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول خيام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ ترکي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , قصص‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 51