جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 151

اخلاق مدیریت و فرماندهی (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ , اخلاق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اخلاق خانواده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اخلاق , خانواده‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

راهبردهای عاشورا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , راهبردهاي‌ فرهنگي‌ , عاشورا , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رفتار سازمانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , برنامه‌ريزي‌ , سازمان‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روانخوانی و تجوید قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تجويد قرآن , روان خواني قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روزنه ای به سوی اسرار الهی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم توکل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سير و سلوك , موانع شناخت , نماز شب , عالم غيب , عارفان‌ , اخلاق اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رهبری فرزانه از نسل کوثر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رهبري‌ , ولايت‌ فقيه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عصمت امام حسين ( ع ) , لقب امام حسين ( ع ) , ولايت امام حسين ( ع ) , سيره‌ امامان‌ , قيام‌ عاشورا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زندگی پیامبر و امامان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بعثت‌ , تاريخ‌ اماميه‌ , تاريخ‌ تشيع‌ , سيره‌ معصومين‌ , عباسيان‌ , عصر خلافت‌ , عصر نبوت‌ , غزوه‌ ها , هجرت‌ پيامبر , امويان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری؛ تهیه و تدوین: مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مبارزه قوي , اقتدار وحق محوري , اقتدار وظلم ستيزي , اصلاحات‌ اداري‌ , سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت , فساد اداري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 151