جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , نظارت‌[1] , سيستم‌ هاي‌ کنترل‌ , اسلام , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ , توسعه‌ مديريت‌ , آنتروپي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری

[منبع الکترونیکی] : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر آزاد، ایمان ارشدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر آزاد، ايمان ارشدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ دولتي‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , فرهنگ سازماني , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.