جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 86

بازگشت از شوروی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آندره ژید؛ مترجم: جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

مدیر مدرسه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

نمایش در سه پرده

سوءتفاهم

[منبع الکترونیکی] : نمایش در سه پرده

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلبر کامو؛ مترجم: جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

مائده های زمینی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آندره ژید؛ مترجمان: پرویز داریوش، جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سوءتفاهم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلبر کامو؛ مترجم: جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

سرگذشت کندوها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

خسی در میقات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

بچه مردم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

وضع حمل - آداب و رسوم - فلکلور - لهجه

اورازان

[منبع الکترونیکی] : وضع حمل - آداب و رسوم - فلکلور - لهجه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد؛ مترجم: سیمین دانشور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , جامعه‌ روستايي‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , لهجه‌ ها + , روستا ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خشم و هیاهو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سفرنامه‌ ها , سفرنامه‌ هاي‌ واقعي‌ , حج‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 86