جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

دستور زبان فارسی 2

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن انوری، حسن احمدی گیوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , دستور زبان‌ فارسي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان و نگارش فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن احمدی گیوی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , نگارش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دستور تاریخی فعل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن احمد گیوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , فعل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي بهار؛ گردآورنده: حسن احمدي گيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , رباعي‌ , شعر , قصيده‌ , قطعات‌ ادبي‌ , مثنوي‌ , مسمط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ديوان اشعار پروين اعتصامي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروين اعتصامي؛ مقدمه نويس: محمدتقي بهار؛ مصحح: حسن احمدي گيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , قصيده‌ , قطعات‌ ادبي‌ , مثنوي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خطر تحریف زبان فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواهر موذنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , واژه‌ سازي‌ , واژه گزيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.