جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 37
سیاست

ارسطو

[منبع الکترونیکی] : سیاست

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید عنایت

موضوعات :

اصطلاحات‌ , سياست‌ , نقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متافيزيك از ديد ارسطو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترانه جوانبخت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علت هستي , فاعل دائم الفعل , فلسفه ارسطو , ما بعد الطبيعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نصر اصفهاني، مرتضي هاشمي، داود حاتمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ + , شاعري‌ , شعر , نمايشنامه‌ها , شاهنامه فردوسي(کتاب) , پهلوان , شاهنامه , داستان رستم و سهراب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارسطو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قویم الدوله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلاسفه يونان باستان , فلسفه ارسطو , فلسفه يونان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 يادداشتهايي درباره مفهوم فلسفي تراژدي

مقدمه اي بر انديشه تراژيك

[منبع الکترونیکی] : يادداشتهايي درباره مفهوم فلسفي تراژدي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز عباسي داكاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يادداشت‌ هاي‌ شخصي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تراژدي‌ , فلسفه‌ , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی الشیروانی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتحاد عاقل و معقول , علم نفس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه زيباكلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم تربيتي , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , فرهنگ‌ , هنر[1] , احساس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شك گرايي , بنيادگرايي‌ + , شناخت‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جایگاه شعر در منطق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس احمدی سعدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , منطق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی قوام صفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصل امتناع تناقض , توقف , شناخت‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 37