جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 21

اسکندر در ادبیات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعثمان صدقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ تاريخي‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید حسام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شخصيت‌ پردازي‌ , اسكندر نامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسکندر شاخدار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افسانه‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نماد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز ثروتیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسطوره‌ها , افسانه‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حسام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , اسكندر نامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مدبري، زهرا زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سفر دريايي , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ + , پهلوان , گرشاسب نامه , اسكندر نامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , سلوکيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نوفیثا غوریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه فيثاغورث , فلسفه نوافلاطوني , تقويم‌ اسکندري‌ , انديشه هاي‌ التقاطي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اسکندر از دیدگاه‌غربیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

پس از اسکندر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقدونيه , ايران‌ باستان‌ + , يونان‌ باستان‌ , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 21