جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حامد الگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دنيا گرايي‌ , اسلام‌[1] , دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد الگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب اسلامي ايران , نماز جمعه , نماز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 مصاحبه با پروفسور حامد الگار، استاد دانشگاه برکلی

اسلام منهای احکام، اسلام نیست

[منبع الکترونیکی] : مصاحبه با پروفسور حامد الگار، استاد دانشگاه برکلی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه با: حامد الگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احکام‌ شرعي‌ , اسلام‌شناسان‌ , اسلام‌شناسي‌ , اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عابدینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احياي دين و حکومت اسلامي , اصلاحات‌ ديني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد الگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌‌ نگاران‌ , شرق شناسان , عالمان شيعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا انصاری قمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حديث , شيعه , تصوف‌ , تشيع‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تی. باتامور، ا. مراد، حامد الگار،، ع. احمد؛ ‌ترجمه‌ و تلخیص: اصغر افتخاری‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اجتماعي‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , اسلام , گفتمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا رمضان نرگسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيعه , تاريخ‌ ايران‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , کتابشناسي‌ موضوعي‌ , تشيع‌ , روحانيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد الگار؛ ترجمه: آزرمیدخت مشایخ فریدنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صوفيه , تصوف

منابع دیجیتالی :

مطالعه