مرور اصطلاحنامه عقل فعال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

عقل فعال بدوي

(فراداده‌ها)

عقل فعال عودي

(فراداده‌ها)

اثبات عقول فعاله

وجود عقل فعال

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی‌ قوام صفری‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجربيات , تصديق , تصور , شناخت تجربي , عقل فعال , عقل هيولاني , علم يقيني , فلسفه‌ مشاء

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه زیبا کلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعليم , عقل فعال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهادي ملازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حدس , خيال , عقل فعال , قواي مدركه , وحي , عقل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناديا مفتوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حدس , خيال , عقل فعال , نبوت , وحي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحيم حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سعادت , عقل فعال , فلسفه اسلامي , نفس , اخلاق‌ , عقل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد رحيميان؛ نویسنده همکار: رحمان مسعود رهبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقل فعال , واهب الصور , براهين وجود شناختي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن كديور، سعيده فخار نوغاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك حسي , ادراك عقول , اضافه اشراقي , انعكاس , رؤيت عقلي , عقل فعال , مثل , شناخت‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عين الله خادمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابداع ( عام ) , تجلي , عقل اول , عقل فعال , فلسفه اسلامي , فيض , رمز گشايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: رضا اكبريان, حسين قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تشكيك وجود , حكمت متعاليه , عقل فعال , فلسفه اسلامي , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ دﻳﺒﺎﺟﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برهان شيخ الرئيس , عقل فعال , عقل‌ , قوه‌ و فعل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12