مرور اصطلاحنامه علايم وقف

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ج

(فراداده‌ها)

جِهْ

(فراداده‌ها)

رموز متأخرين

(فراداده‌ها)

ز

(فراداده‌ها)

س

(فراداده‌ها)

ص

(فراداده‌ها)

صِبْ

(فراداده‌ها)

صِقْ

(فراداده‌ها)

صِلْ

(فراداده‌ها)

صَلي

(فراداده‌ها)

ط

(فراداده‌ها)

علامت عدم جواز وقف

(فراداده‌ها)

علامت وقف جايز

(فراداده‌ها)

علامت وقف لازم

(فراداده‌ها)

علامت وقف مجوز

(فراداده‌ها)

علامت وقف مرخص

(فراداده‌ها)

علامت وقف مطلق

(فراداده‌ها)

ق

(فراداده‌ها)

قِفْ

(فراداده‌ها)

قِفْهُ

(فراداده‌ها)

قِلا

(فراداده‌ها)

لا

(فراداده‌ها)

م

(فراداده‌ها)

کِ

(فراداده‌ها)

وقف

محل هاي وقف

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف ساكنه , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , علايم وقف , وقف , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف ساكنه , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , علايم وقف , وقف , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تجوید قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حروف , ادغام , تجويد قرآن , علايم وقف , مخارج حروف , مد لازم , تجويد

منابع دیجیتالی :

مطالعه