مرور اصطلاحنامه اتلاف مغصوب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اتلاف شراب مغصوب

(فراداده‌ها)

اتلاف صنعت مغصوب

(فراداده‌ها)

اتلاف غاصب

(فراداده‌ها)

اتلاف مغصوب به امر مالك

(فراداده‌ها)

اتلاف مغصوب ترتّبي

(فراداده‌ها)

اتلاف مغصوب توسط بيگانه

(فراداده‌ها)

اتلاف مغصوب توسط مالك

(فراداده‌ها)

اتلاف مغصوب مصنوع

(فراداده‌ها)

اتلاف مغصوب موهوب

(فراداده‌ها)

اطعام با مغصوب

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید