مرور اصطلاحنامه علم جزئي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادراك جزئي متغير

(فراداده‌ها)

ادراك حسي

(فراداده‌ها)

ادراك خيالي

(فراداده‌ها)

ادراك نفساني

(فراداده‌ها)

ادراك وهمي

(فراداده‌ها)

علم جزئي علي الوجه الكلي

(فراداده‌ها)

علوم جزئيه ظنيه

(فراداده‌ها)

علوم جزئيه يقينيه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالجبار الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم جزئي , علم حصولي , علم كلي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالجبار الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم جزئي , علم حصولي , علم كلي

منابع دیجیتالی :

مطالعه