مرور اصطلاحنامه غش

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

غش با اظهار عدم نقص

(فراداده‌ها)

غش با اظهار نقص

(فراداده‌ها)

غش با اعلان به مشتري

(فراداده‌ها)

غش با بيع به اقل ثمن

(فراداده‌ها)

غش با بيع به ثمن مثل

(فراداده‌ها)

غش با تفطن مشتري

(فراداده‌ها)

غش با تقصير مشتري

(فراداده‌ها)

غش با علم به تفطن مشتري

(فراداده‌ها)

غش با علم به عدم تفطن مشتري

(فراداده‌ها)

غش بدون اظهار نقص

(فراداده‌ها)

غش بدون اعلان به مشتري

(فراداده‌ها)

غش بدون تفطن مشتري

(فراداده‌ها)

غش بدون علم به تفطن مشتري

(فراداده‌ها)

غش بدون نيت تلبيس

(فراداده‌ها)

غش به اظهار جنس خلاف

(فراداده‌ها)

غش به اظهار صفت خلاف

(فراداده‌ها)

غش به غير مزج

(فراداده‌ها)

غش به فعل بايع

(فراداده‌ها)

غش به فعل غير بايع

(فراداده‌ها)

غش به مزج

(فراداده‌ها)

غش به نيت تلبيس

(فراداده‌ها)

غش پنهاني

(فراداده‌ها)

غش در اعمال

(فراداده‌ها)

غش در اموال

(فراداده‌ها)

غش در معاملات

(فراداده‌ها)

غش در نيات

(فراداده‌ها)

غش غير پنهاني

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

إسماعيل جوهري؛ مترجم: زهرا یگانه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احاديث احكام , حرام خواري , خيانت , ربا , رشوه , غش , غصب , مفاسد حرام خواري , نكوهش حرام خواري , حق الناس , احاديث‌ , محرمات , كم فروشي , شراب , سرقت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.