مرور اصطلاحنامه فاعليت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

عليت صدوريه اضافيه

(فراداده‌ها)

عليت صدوريه غير اضافيه

(فراداده‌ها)

فاعليت الهي

(فراداده‌ها)

فاعليت بالاختيار

(فراداده‌ها)

فاعليت بالتجلي

(فراداده‌ها)

فاعليت بالتسخير

(فراداده‌ها)

فاعليت بالرضا

(فراداده‌ها)

فاعليت بالعرض

(فراداده‌ها)

فاعليت بالعنايه

(فراداده‌ها)

فاعليت تامه

(فراداده‌ها)

فاعليت جسماني

(فراداده‌ها)

فاعليت حقيقي

(فراداده‌ها)

فاعليت طوليه

(فراداده‌ها)

فاعليت عرضيه

(فراداده‌ها)

فاعليت مجردات

(فراداده‌ها)

فاعليت مطلقه

(فراداده‌ها)

فاعليت ممكن

(فراداده‌ها)

فاعليت واجب

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید رحیمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت متعاليه , فاعليت , فيض وجود , مباني صدرالمتألهين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر شیرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجلي , حدوث , رب , شناخت نفس , عليت , فاعليت , فطرت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین علی منتظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام وضع , تضاد فلسفي , خداشناسي , فاعليت , خداشناسي‌ , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تحول، تعدد، تجسد و عامليت

طرح و گسترش نظريه هويت جهشي

[منبع الکترونیکی] : تحول، تعدد، تجسد و عامليت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جيسون زينگشيم؛ مترجمان: بهزاد دوران، بهناز دوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاعليت , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , تحولات‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , هويت‌ فرهنگي‌ , ساختار گرايي‌ , حلول‌ (دين‌ ) , قهرمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي قوام صفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صورت , فاعليت , كشف علمي , مطلب لم , فيلسوفان , مطلب هل , تبيين علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جيسون زينگشيم؛ مترجمان: بهزاد دوران، بهناز دوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاعليت , قهرمان‌ , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علی محمد ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراده , اشاعره , علم , فاعليت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.