مرور اصطلاحنامه قروه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده حميدي، اسعد محمدي، بهرام محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قروه , خانواده‌ , خشونت‌ , زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , فرهنگ‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدجمال شيخ ذكريايي، مرتضي غفاري فاخر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قروه , زمين‌ شناسي‌ , سنگ‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدجمال شيخ ذكرياي، ايمان منصف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قروه , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي درويش زاده، حسين شهبازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قروه , آتشفشان‌ها , زمين‌ شناسي‌ , ژنتيک‌ , منابع‌ زميني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ميرزايي، غلامرضا غفاري، عليرضا كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قروه , جامعه‌ روستايي‌ , صنعتي‌ شدن‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌ پايدار , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن فرمهيني فراهاني، جمال عبدالملكي، زهرا رشيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قروه , هدف , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , هوش‌ , يادگيري‌[1] , هوش هيجاني , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.