مرور اصطلاحنامه اِجزا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اِجزا در تبدل قطع

(فراداده‌ها)

اِجزاي ظاهري

(فراداده‌ها)

اِجزاي مأموربه امر ظاهري

(فراداده‌ها)

اِجزاي مأموربه امر واقعي

(فراداده‌ها)

اِجزاي واقعي

(فراداده‌ها)

اصالت عدم اِجزا

اداء

تبديل امتثال

امتثال بعد امتثال

قضاء

اعاده

تخطئه و تصويب

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید