مرور اصطلاحنامه قصه قوم فرعون

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 سوره بقره (07)، آیات 83 تا 103

[ترجمه تفسير المیزان]

[منبع الکترونیکی] : سوره بقره (07)، آیات 83 تا 103

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمدحسين طباطبايي؛ مترجم: سيد محمدباقر موسوى همدانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير قرآن , سحر , قرآن كريم , قصه قوم فرعون , يهوديان , سوره بقره

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيامبران اولوالعزم , قصه قوم فرعون , سرگذشت‌ نامه‌ ها , خواب ديدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالوهاب حموده

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الوهيت الهي , عبرت آموزي , قصه قارون , قصه قوم فرعون , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عفیف عبدالفتاح طباره؛ ترجمه: عباس جلالی، حسین خاکساران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه قوم فرعون

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مبارزه موسی و قوم او

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عفیف عبدالفتاح طباره؛ ترجمه: عباس جلالی، حسین خاکساران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه قوم فرعون , معجزات موسي ( ع )

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سرنوشت فرعون و قوم او

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عفیف عبدالفتاح طباره؛ ترجمه: عباس جلالی، حسین خاکساران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه قوم فرعون

منابع دیجیتالی :

مطالعه