مرور اصطلاحنامه قياس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تبكيت

(فراداده‌ها)

حدود قياس

(فراداده‌ها)

قياس بالفعل

(فراداده‌ها)

قياس بالقوه

(فراداده‌ها)

قياس بسيط

(فراداده‌ها)

قياس جدلي

(فراداده‌ها)

قياس حقيقي

(فراداده‌ها)

قياس خطابي

(فراداده‌ها)

قياس شعري

(فراداده‌ها)

قياس صادق

(فراداده‌ها)

قياس صحيح

(فراداده‌ها)

قياس صناعي

(فراداده‌ها)

قياس ضمير

(فراداده‌ها)

قياس عقيم

(فراداده‌ها)

قياس غير برهاني

(فراداده‌ها)

قياس غير حقيقي

(فراداده‌ها)

قياس غير صناعي

(فراداده‌ها)

قياس فاسد

(فراداده‌ها)

قياس فراسي

(فراداده‌ها)

قياس كاذب

(فراداده‌ها)

قياس مختلط

(فراداده‌ها)

قياس مركب

(فراداده‌ها)

قياس مستقيم

(فراداده‌ها)

قياس مشابه دور

(فراداده‌ها)

قياس مطلق ( غير موجهه )

(فراداده‌ها)

قياس معارضه

(فراداده‌ها)

قياس معاوضه

(فراداده‌ها)

قياس معقول

(فراداده‌ها)

قياس مغالطي

(فراداده‌ها)

قياس مقاومت

(فراداده‌ها)

قياس ملفوظ

(فراداده‌ها)

قياس منتج

(فراداده‌ها)

قياسات تعقليه

(فراداده‌ها)

قياسات حسيه

(فراداده‌ها)

قياسات سياسيه

(فراداده‌ها)

قياسات مشبهه

(فراداده‌ها)

قياسات مشوريه

(فراداده‌ها)

مقدمات قياس

(فراداده‌ها)

نتيجه

مطلوب

احكام تبعي قياس

اكتساب قياس

تفريع

ماده قياس

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد قطب الدین رازى؛ حاشیه نویس: علی بن محمد شریف جرجانی؛ مصحح: محسن بیدارفر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام قضايا , قياس , موضوع منطق , عکس‌ مستوي‌ , عکس‌ (منطق‌) , عکس‌ نقيض‌ , منطق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجرید المنطق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد نصیرالدین طوسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دليل ( برهان ) , قضايا , قياس , مغالطه , مقولات عشر , شعر , منطق‌ , خطابه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجيت , قياس , مصونيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روش تحقیق در فلسفه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقرا , تمثيل , روش تجربي , روش تعقلي , قياس , امام‌خميني‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

منطق، فلسفه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام قضايا , امتناع , تصديق ( مقابل تصور ) , تصور ( خاص ) , تناقض , جزئي , حكمت اشراق , حكمت متعاليه , فلسفه اسلامي , فلسفه مشاء , قضايا , قياس , كلي , مسايل فلسفي , منطق , موضوع منطق , حدوث‌ و قدم‌ , علت‌ و معلول‌ , فلسفه‌ , وجوب‌ و امکان‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معرفت شناسی علوم طبیعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وزلای سی . سالمون؛ ترجمه: امیر دیوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقراء , قياس , شناخت‌ شناسي‌ , طبيعيات‌ , فلسفه‌ علم‌ , فيزيک‌ , نظريه‌ احتمالات‌ , پيش‌گويي‌ , حل‌ مساله‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرسعید موسوی‌ کریمی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قياس , نظريه نسبيت , معرفت , خرد گرايي‌ , الگوها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سیر از کلی به جزیی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بهشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقرا , تمثيل , قياس , قياس ( منطق )

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تبیین علمی از دیدگاه همپل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقرا , استنتاج , قياس , معني‌ شناسي‌ منطقي‌ , الگوها , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسین میرمعزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام شرعي , قياس , حقوق‌ اسلامي‌ , استنباط

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 23