مرور اصطلاحنامه كفاره

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

كفاره احرام

(فراداده‌ها)

كفاره از غير

(فراداده‌ها)

كفاره اصلي

(فراداده‌ها)

كفاره اعتكاف

(فراداده‌ها)

كفاره با احتياج به طعام

(فراداده‌ها)

كفاره با احتياج به عبد

(فراداده‌ها)

كفاره با احتياج به لباس

(فراداده‌ها)

كفاره با تعذر عدد

(فراداده‌ها)

كفاره بدلي

(فراداده‌ها)

كفاره براي بلد غير

(فراداده‌ها)

كفاره بعد از عجز

(فراداده‌ها)

كفاره به ابن سبيل

(فراداده‌ها)

كفاره به استطاعت

(فراداده‌ها)

كفاره به استغفار

(فراداده‌ها)

كفاره به اشباع

(فراداده‌ها)

كفاره به اشباع و تسليم

(فراداده‌ها)

كفاره به اطعام

(فراداده‌ها)

كفاره به پنج درهم

(فراداده‌ها)

كفاره به پوشاندن

(فراداده‌ها)

كفاره به تسبيح

(فراداده‌ها)

كفاره به تسليم

(فراداده‌ها)

كفاره به تمليك

(فراداده‌ها)

كفاره به توكل

(فراداده‌ها)

كفاره به ده نفر

(فراداده‌ها)

كفاره به دو جنس

(فراداده‌ها)

كفاره به دو صنف

(فراداده‌ها)

كفاره به ذبح گوسفند

(فراداده‌ها)

كفاره به ربع دينار

(فراداده‌ها)

كفاره به روزه

(فراداده‌ها)

كفاره به زوجه

(فراداده‌ها)

كفاره به شست نفر

(فراداده‌ها)

كفاره به صدقه

(فراداده‌ها)

كفاره به عتق

(فراداده‌ها)

كفاره به عوض

(فراداده‌ها)

كفاره به غارم

(فراداده‌ها)

كفاره به غسل

(فراداده‌ها)

كفاره به غير فقير

(فراداده‌ها)

كفاره به غير مستحق

(فراداده‌ها)

كفاره به غير واجب النفقه

(فراداده‌ها)

كفاره به قضاء حوائج مردم

(فراداده‌ها)

كفاره به قيمت

(فراداده‌ها)

كفاره به كافر

(فراداده‌ها)

كفاره به كمتر عدد

(فراداده‌ها)

كفاره به مجاهد

(فراداده‌ها)

كفاره به مساكين متفرق

(فراداده‌ها)

كفاره به مساكين مجتمع

(فراداده‌ها)

كفاره به مستحق

(فراداده‌ها)

كفاره به نصف دينار

(فراداده‌ها)

كفاره به هاشمي

(فراداده‌ها)

كفاره به واجب النفقه

(فراداده‌ها)

كفاره به يك دينار

(فراداده‌ها)

كفاره به يك نفر

(فراداده‌ها)

كفاره تأخير اعمال منا از طواف حج

(فراداده‌ها)

كفاره تأخير قضاي روزه

(فراداده‌ها)

كفاره تخييري

(فراداده‌ها)

كفاره تراشيدن مو در مصيبت

(فراداده‌ها)

كفاره ترتيبي

(فراداده‌ها)

كفاره ترتيبي تخييري

(فراداده‌ها)

كفاره ترك روزه بدل قرباني حج

(فراداده‌ها)

كفاره ترك غسل جمعه نذري

(فراداده‌ها)

كفاره تقديم عمدي سعي بر تراشيدن سر

(فراداده‌ها)

كفاره تقديم عمدي سعي بر تقصير

(فراداده‌ها)

كفاره تقديم عمدي طواف حج بر تراشيدن سر

(فراداده‌ها)

كفاره تقديم عمدي طواف حج بر تقصير

(فراداده‌ها)

كفاره تكراري

(فراداده‌ها)

كفاره جاهل به سبب

(فراداده‌ها)

كفاره جاهل به نوع

(فراداده‌ها)

كفاره جز مو

(فراداده‌ها)

كفاره جماع

(فراداده‌ها)

كفاره جمع

(فراداده‌ها)

كفاره چاك لباس در مصائب

(فراداده‌ها)

كفاره حرّ

(فراداده‌ها)

كفاره خدشه به غير صورت در مصيبت

(فراداده‌ها)

كفاره خودسوزي

(فراداده‌ها)

كفاره در مكان غصبي

(فراداده‌ها)

كفاره ديدن مصلوب

(فراداده‌ها)

كفاره روزه

(فراداده‌ها)

كفاره زدن عبد

(فراداده‌ها)

كفاره شاك در سبب كفاره

(فراداده‌ها)

كفاره صيد

(فراداده‌ها)

كفاره صيد در احرام

(فراداده‌ها)

كفاره طيره

(فراداده‌ها)

كفاره عاجز

(فراداده‌ها)

كفاره عبد

(فراداده‌ها)

كفاره عمل سلطان

(فراداده‌ها)

كفاره عهد

(فراداده‌ها)

كفاره غيبت

(فراداده‌ها)

كفاره قتل

(فراداده‌ها)

كفاره كندن مو در مصيبت

(فراداده‌ها)

كفاره كوچ از عرفات

(فراداده‌ها)

كفاره كوچ از مشعر

(فراداده‌ها)

كفاره لطم بر خدود

(فراداده‌ها)

كفاره لطمه در حدود

(فراداده‌ها)

كفاره مترامي

(فراداده‌ها)

كفاره متعدد

(فراداده‌ها)

كفاره مجهول

(فراداده‌ها)

كفاره مردد بين اقل و اكثر

(فراداده‌ها)

كفاره مردد بين متباينين

(فراداده‌ها)

كفاره مستحب

(فراداده‌ها)

كفاره معسر

(فراداده‌ها)

كفاره معين

(فراداده‌ها)

كفاره موسر

(فراداده‌ها)

كفاره موصي به

(فراداده‌ها)

كفاره ميت

(فراداده‌ها)

كفاره نذر

(فراداده‌ها)

كفاره نكاح با زن شوهر دار

(فراداده‌ها)

كفاره نكاح در عده

(فراداده‌ها)

كفاره نماز قضاي عشا

(فراداده‌ها)

كفاره نيابتي

(فراداده‌ها)

كفاره هنگام ادا

(فراداده‌ها)

كفاره هنگام وجوب

(فراداده‌ها)

كفاره واجب

(فراداده‌ها)

كفاره وكالتي

(فراداده‌ها)

كوچ دادن كبوتران حرم مكه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ديات ( عام ) , ديه ( خاص ) , كفاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منتزع المختار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صفات ذات , صفات فعل , كفاره , قسم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه