مرور اصطلاحنامه كلمات فارسي قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

کلمات فارسی در قرآن مجید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاء الدین خرمشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلمات فارسي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه